Meny

Guldbojen

Artikelnummer: SLS0531
Så lågt som 30,00 kr

Vad:
Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter bogsering av jämnstor kamrat i livboj. Maxtid 8 minuter. Start i vattnet för 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor person från 3-4 meters djup följt av 25 meters bogsering av kamrat i livboj.
Maxtid 1 minut 50 sekunder. Vid bassäng grundare än angivet djup ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning.
Upptagning av person på bassängkant, brygga eller strand.
Kunna mun till mun andning, larmrutiner samt stabilt sidoläge.

Varför:
När eleven klarat detta kunskapsbevis är hon/han en ”vattenlivräddare” och kan på ett riktigt och tryggt sätt hjälpa någon som hamnat i nöd.

Hur:
Provet är uppdelat i två delar med olika maximala tider för respektive del. Observera att det förekommer längddykning
om djupet är grundare än 2 meter för att kompensera för vattendjupet.
Upptagning på kant kan ske genom rullning upp på kant eller brygga med hjälp av flera personer eller på traditionellt sätt (som vid upptagning i båt).

  • Pack:
Lägg till i önskelistan Ta bort från önskelistan
Logga in
Create an account
Reset password
Enter the email address associated with your account to receive a link to reset your password.
Back to login
As a member, you'll be the first to know about the latest news and receive special offers throughout the year.
Back to login